Regulaminy

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019 przez Administrator

Przykładowa treść – informacja gdzie są dostępne i dla kogo

 – Regulamin Pracy
 – Regulamin Rady Szkoły
 – Regulamin Rady Pedagogicznej
 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 – Regulamin Świetlicy
 – Regulamin Nagród Dyrektora
 – Regulamin Przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 – Regulamin Premiowania pracowników administracji i obsługi
 – Regulamin Gospodarowania ZFŚS
 – Regulamin Dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego
 – Regulamin Pełnienia dyżurów nauczycielskich
 – Regulamin Wycieczek
 – Regulamin Wyboru społecznego inspektora pracy
 – Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Zdrowotnym
 – Instrukcja kasowa
 – Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów
 – Instrukcja kontroli wewnętrznej
 – Instrukcja inwentaryzacyjna
 – Zakładowy Plan Kont
 – Zasady rachunkowości
 – Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
 – Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej