Kontrole z 2019 roku.

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019 przez Administrator

Przykładowa treść


Data

Kontrolujący

Cel kontroli / Co skontrolowano
02.04.2019 do  07.05.2019Inspektor Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej Alicja HildebrandtKontrola problemowa za 2018 rok w zakresie:
1. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość,
2. Wykonanie planu dochodów budżetowych,
3. Realizacja planu wydatków.
02.04.2019UM Gdynia, Skarbnik Miasta z up. Prezydenta, Alicja Hildebrandt Inspektor Sam. Ref. Kontroli FinansowejKontrola problemowa za 2018 r.
15.03.2019Inspektor Iwona HebelKontrola sprzętu, wyposażenia i dokumentacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
13.02.2019KO Gdańsk Jolanta Malinowska- wizytator, Aleksandra Jachnik- wizytatorWspółpraca z rodzicami
29.01.2019PSSE Gdynia st.asystent mgr Karolina BerdysKontrola interwencyjna