Zamówienia publiczne

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019 przez Mateusz Labuda

19.05.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art.275 ust. 2 uPzp w trybie podstawowym bez negocjacji w celu wyłonienia Wykonawców do realizacji zadania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający działając na podstawie art.253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 poz.1710 ze zm.) zwanej dalej uPzp, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

W postępowaniu wzięły udział i złożyły swoje oferty następujące firmy

1. Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp z o.o. , ulica Knyszyńska 16A/2, 80-180 Gdańsk

oferta na część I (Mięso Wieprzowe Wołowe, Drobiowe)

2. Bruno Tassi Sp z o.o., ul.Staniewicka 12, 03-310 Warszawa

oferta na część I (Mięso Wieprzowe Wołowe, Drobiowe)

oferta na część II (Mrożonki owocowe i warzywne)

3. Szynkovit Sp z o.o., ul.Żaglowa 5 , 80-560 Gdańsk

oferta na część I (Mięso Wieprzowe Wołowe, Drobiowe)

4. IGLOTEX Dystrybucja Polska SP z o.o., ul.Polska 20, 81-606 Gdynia

oferta na część II (Mrożonki owocowe i warzywne)

oferta na część III (Produkty hodowli łowiectwa i rybołówstwa)

5. Barakuda Jadwiga Tyszkiewicz, ul.Batorego 35/3, 80-251 Gdańsk

oferta na część III (Produkty hodowli łowiectwa i rybołówstwa)
6. STEMAR Sp z o.o., ul.Portowa 3, 84-120 Władysławowo
oferta na część II (Mrożonki owocowe i warzywne)

oferta na część IV (Produkty mleczarskie)

oferta na część V (Produkty spożywcze – przemiału ziarna, skrobi i inne)

oferta na część VI (jaja)

oferta na część VIII (Warzywa i owoce)

7. Ula Food Sp z .o.o, ul.Grunwaldzka 40A, 83-000 Pruszcz Gdański

oferta na część VII (Wyroby garmażeryjne)
8. Przedsiębiorstwo SEZAMEK SP z o.o., uL.10 Lutego 44, 84-100 Puck

oferta na część IV (Produkty mleczarskie)

oferta na część VI (jaja)

9. Firma Handlowa Marian Sajko, ul.Przytulna 36/5, 80-176 Gdańsk

oferta na część IV (Produkty mleczarskie)

oferta na część V (Produkty spożywcze – przemiału ziarna, skrobi i inne)

oferta na część VIII (warzywa i owoce)

Nie wpłynęła żadna oferta na część IX – pieczywo

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy dla poszczególnych części:

Część I – Mięso Wieprzowe Wołowe, Drobiowe

Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp z o.o. , ulica Knyszyńska 16A/2, 80-180 Gdańsk

W postępowaniu wpłynęły oferty:

Wykonawcacena z oferty [brutto]ilość zdobytych punktów
Pomorskie Centrum Mięsne k&K Sp z o.o.149 065,70 zł100pkt
Bruno Tassi Sp z o.o.167 743,00 zł89pkt
Szynkovit sp z o.o.161 518,00 zł92pkt

Wykonawca Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Knyszyńska 16A/2, 80-180 Gdańsk spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części I nie miało miejsca odrzucenia ofert.

II – Mrożonki owocowe i warzywne

IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o., ul.Polska 20, 81-606 Gdynia

W postępowaniu wpłynęły oferty

IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o.58 386,00 zł100pkt
STEMAR Sp z o.o.59 600,00 zł98pkt
Bruno Tassi Sp z o.o.58 740,00 zł99pkt

Wykonawca IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o., ul.Polska 20, 81-606 Gdynia spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części II nie miało miejsca odrzucenia ofert.

III- Produkty hodowli łowiectwa i rybołówstwa

IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o., ul.Polska 20, 81-606 Gdynia

W postępowaniu wpłynęły oferty

IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o.80 760,00 zł100pkt
Barakuda Jadwiga Tyszkiewicz105 000,00 zł77pkt

Wykonawca IGLOTEX Dystrybucja Polska sp z o.o., ul.Polska 20, 81-606 Gdynia spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części III nie miało miejsca odrzucenia ofert

IV- Produkty Mleczarskie

Przedsiębiorstwo SEZAMEK SP z o.o., UL.10 Lutego 44, 84-100 Puck

W postępowaniu wpłynęły oferty

Firma Handlowa Marian Sajko54 884,00 zł94pkt
STEMAR Sp z o.o.55 812,00 zł93pkt
Przedsiębiorstwo SEZAMEK SP Z O.O.51 638,00 zł100pkt

Wykonawca SEZAMEK SP z o.o., UL.10 Lutego 44, 84-100 Puck spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części IV nie miało miejsca odrzucenia ofert

V- Produkty spożywcze (przemiału ziarna, skrobi i inne)

Zgodnie z art.255 pkt 3 uPzp – Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI – Jaja

Przedsiębiorstwo SEZAMEK SP z o.o., ul.10 Lutego 44, 84-100 Puck

W postępowaniu wpłynęły oferty

Przedsiębiorstwo SEZAMEK SP Z O.O.4 700,00 zł100pkt
STEMAR Sp z o.o.5 000,00 zł94pkt

Wykonawca SEZAMEK SP z o.o., UL.10 Lutego 44, 84-100 Puck spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części VI nie miało miejsca odrzucenia ofert

VII – Wyroby garmażeryjne

Ula Food Sp z .o.o, ul.Grunwaldzka 40A, 83-000 Pruszcz Gdański

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Ula Food sp z .o.o58 592,00 zł100pkt

Wykonawca Ula Food Sp z .o.o, ul.Grunwaldzka 40A, 83-000 Pruszcz Gdański spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części VII nie miało miejsca odrzucenia ofert.

VIII- Warzywa i owoce

STEMAR Sp z o.o., ul.Portowa 3, 84-120 Władysławowo

W postępowaniu wpłynęły oferty

Firma Handlowa Marian Sajko230 120,00 zł65pkt
STEMAR Sp z o.o.148 830,00 zł100pkt


Wykonawca STEMAR Sp z o.o., ul.Portowa 3, 84-120 Władysławowo spełnił warunki udziału
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a w świetle kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego uzyskał najwyższą punktację.

W postępowaniu w części VIII nie miało miejsca odrzucenia ofert.

IX-Pieczywo

Zgodnie z art.255 pkt 1 ) ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w części IX, z uwagi że nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.

Dyrektor Szkoły

Sylwia Majewska

————————————————————————————————————

(wpis 18.05.2023 r.)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTSukcesywna dostawa artykułów spożywczych w części Produkty spożywcze, przemiału ziarna, skrobi i inne

Działając na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
w oparciu o Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie dot. Udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w części Produkty spożywcze, przemiału ziarna, skrobi i inne.

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im Armii Krajowej,
ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot; telefon/fax: 58 551 38 24, 58 551 47 56 e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z  poźn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (TUTAJ)

załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz asortymentowy
3. Projekt umowy
4. Oświadczenia

—————————————————————————————————-

(wpis 18.05.2023 r.)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – PIECZYWO

Działając na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
w oparciu o Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie dot. Udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto Dyrekcja Szkoły zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – PIECZYWO

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im Armii Krajowej,
ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot; telefon/fax: 58 551 38 24, 58 551 47 56 e-mail: sekretariat@sp1sopot.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z  poźn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (TUTAJ)

załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz asortymentowy
3. Projekt umowy
4. Oświadczenia


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Drzwi do sal lekcyjnych

Działając na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
w oparciu o Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie dot. udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup drzwi w salach lekcyjnych.

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im Armii Krajowej,
ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopottelefon/fax:58 551 38 24, 58 551 47 56e-mail:sekretariat@sp1sopot.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.).

Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im Armii Krajowej zaprasza do złożenia oferty na Drzwi do sal lekcyjnych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup drzwi w liczbie 22 sztuk typu drzwi „90” lub „80”wysokości standardowej .
I opcja: Drzwi wykonane w konstrukcji drewnianej, przylgowe z zawiasami, zamkiem standardowym polskim na wkładkę patentową, skrzydło płaskie,ościeżnica na mur 100 mm z opaskami płaskimi, drzwi laminowane, kolor biały, klamka ze stali nierdzewnej

II opcja: drzwi jak w poz.I z funkcją drzwi ppoż EI30, dźwiękoszczelne z progiem opadającym.

szczegóły w załączniku (Tutaj)

data dokonania wpisu: 27.04.2023 M.Labuda


dot. SP1/05/2023/Ż


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sopocie informuje o rozpisanym ogłoszeniu o Zamówienie Publiczne zw. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie.
Szczegóły pod adresem strony Portalu Zamówień Publicznych – Ogłoszenie Nr 2023/BZP 00179858/01

——————————————————————————————————–

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 26.04.2023 r. Zamawiający SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM.ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sopocie

Zamawiający informuje, że:

 1. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców. Łącznie 9 ofert:
  1. Oferta Nr 1 została złożona w terminie przez „ULA Food Sp z o.o.o Sp . K.” ul.Grunwaldzka 40A, 83-00 Pruszcz Gdański w:

części VII Produkty Spożywcze (wyroby garmażeryjne) na kwotę: 58 592 zł brutto

 • Oferta Nr 2 została złożona w terminie przez STEMAR Sp z o.o., ul.Portowa 3, 84-120 Władysławowo w:

części II Mrożonki Owocowe i Warzywne na kwotę: 59 600 zł brutto

części IV Produkty Mleczarskie na kwotę: 55 812 zł brutto

części V Produkty Spożywcze (przemiału ziarna, skrobi; inne) na kwotę: 89 529,94 zł brutto

części VI Produkty spożywcze (jaja) na kwotę: 5 000 zł brutto

części VIII Warzywa i owoce na kwotę 148 830 zł brutto

 • Oferta Nr 3 została złożona przez „Barakuda Jadwiga Tyszkiewicz” ul.Batorego 35/3, 80-251 Gdańsk w:

części III Produkty Hodowli Łowiectwa i Rybołówstwa na kwotę: 105 000 zł brutto

 • Oferta Nr 4 została złożona przez w terminie SZYNKOVIT Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul.Żaglowa 5, 80-560 Gdańsk w:

części I Mięso wieprzowe, Wołowe, Drobiowe na kwotę 161 518 zł brutto

 • Oferta Nr 5 została złożona przez w terminie Przedsiębiorstwo SEZAMEK Sp z .o.o, ul.10 Lutego 44, 84-100 Puck w:

części IV Produkty Mleczarskie na kwotę: 51 638 zł brutto

części VI Produkty spożywcze (jaja) na kwotę: 4 700 zł brutto

 • Oferta Nr 6 została złożona w terminie przez Firmę Handlową Marian Sajko, ul.Przytulna 36/5, 80-176 Gdańsk w:

części IV Produkty Mleczarskie na kwotę: 54 884 zł brutto

części V Produkty Spożywcze (przemiału ziarna, skrobi; inne) na kwotę: 100 940,92 zł brutto

części VIII Warzywa i owoce na kwotę 230 120 zł brutto

 • Oferta Nr 7 została złożona w terminie przez Bruno Tassi Sp z o.o., ul.Staniewicka 12, 03-310 Warszawa w:

części I Mięso wieprzowe, Wołowe, Drobiowe na kwotę: 167 743 zł brutto

części II Mrożonki Owocowe i Warzywne na kwotę: 58 740 zł brutto

 • Oferta Nr 8 została złożona w terminie przez Pomorskie Centrum Mięsne K&K z Sp z o.o. ul.Knyszyńska 16A/2, 80-180 Gdańsk w:

części I Mięso wieprzowe, Wołowe, Drobiowe na kwotę: 149 065,70 zł brutto

 1. Oferta Nr 9 została złożona w terminie przez IGLOTEX Dystrybucja Polska Sp z o.o. ul.Polska 20, 81-339 Gdynia w:

części II Mrożonki Owocowe i Warzywne na kwotę: 58 386 zł brutto

części III Produkty Hodowli Łowiectwa i Rybołówstwa na kwotę: 80 760 zł brutto