Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019 przez Administrator

PRZYKŁADOWA TREŚĆ

  Godziny przyjęć interesantów:

 Dyrektor: Sylwia Majewska
 Telefon:
 Poniedziałek
 Czwartek
 13:30 – 15:30
 13:00 – 15:30
 Wicedyrektor: 
 Telefon
 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
 10:00 – 13:00
 13:00 – 14:30
 12:00 – 13:30
 10:00 – 11:30
 12:00 – 14:30
 Sekretariat:
 Tel./fax
 E-mail: 
 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   7:30 – 15:30
 Pedagog:   Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 12:30
   8:00 – 14:00
   8:00 – 13:30
 10:30 – 15:30
   9:30 – 14:30
 Biblioteka :
 

 
 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 15:00
   8:00 – 14:00
   8:00 – 14:00
   8:00 – 14:00
   8:00 – 13:00
 Czytelnia:   Poniedziałek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 13:00
   8:00 – 11:30
   9:00 – 11:30
   8:00 – 11:30
 Pielęgniarka:   Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   7:30 – 11:30
   nieczynne
   8:00 – 14:00
   nieczynne
   8:00 – 13:30
 Świetlica:
 
 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   7:00 – 17:00
 Główna Księgowa :   Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 14:00
 Płace i ZUS :   Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 14:00
 Wynajem sal i pomieszczeń :
 
 Poniedziałek
 Wtorek
 Środa
 Czwartek
 Piątek
   8:00 – 14:00

 Inne Sprawy

 Zapisanie dziecka do  
 oddziału przedszkolnego 
 i klasy I

Pisemne wezwanie na adres domowy
Terminy :  luty, marzec
 Odszkodowanie z  
 ubezpieczenia
Formularz zgłoszenia należy odebrać w
sekretariacie szkoły
 Duplikat świadectwa        
 szkolnego
Pisemne podanie w sekretariacie szkoły,
przy odbiorze opłata 26 zł.
 Duplikat legitymacji 
 szkolnej   
Pisemne podanie w sekretariacie szkoły, 
jedno zdjęcie, przy odbiorze opłata 9 zł.
 Wpłaty za obiady
 koszt obiadu : 3,50 pln
Płatne w sekretariacie szkoły w terminach wyznaczonych.